پونه ابلق

این کوچولوی دوست داشتنی اسم اش پونه ابلق است و دقیق تر بخواهم معرفی اش کنم پلکترانتوس فورستری نامیده می شود از سایت نارگیل این اسم را پیدا کردم. تازه سه چهار روز است که به جمع خانواده گل های ما اضافه شده اما در این مدت خوب خودش را با محیط وفق داده و بدون هیچ گونه ناسازگاری زیبا و باطراوت است، حتی حس می کنم یک کوچولو رشد هم داشته. گلدان زیبایی است. کلا گل و گیاه یک جورایی انرژی مثبت در خانه می پراکنند و رشد و پرورش آنها و تماشای زندگی و بالندگی شان باعث شادابی و سرزندگی آدم می شود برای همین خریدن گیاهای کوچک را که خودم یزرگ شان کنم را به گلدان های بزرگ و حاضر و آماده ترجیح می دهم مثل بزرگ کردن بچه می ماند. 

/ 1 نظر / 95 بازدید