بیماری های گیاهان

گیاهان سالم بهتر از گیاهان ضعیف در مقابل آفات و بیماری ها مقاومت داشته و با آنها مبارزه می کنند. برای اینکه بتوانید گیاهان تان را قوی و سالم نگه داشته باشید باید نیازهای پرورشی شان را بشناسید که شامل استفاده کردن از خاک مناسب، زیاد گلدون ها را فشرده کنار هم قرار ندادن و نگه داشتن سطح متناسب دما و رطوبت و نور و آب گیاه و داشتن زه کشی مناسب است. گیاهان هر کدام نیاز مندی های خاص خود را دارند که باید نسبت به آن آگاهی کافی داشته باشید.

بیماری های گیاهان

هشت تا از بیماری های رایج گیاهان و راه های مقابله با آن ها را اینجا خواهیم داشت. البته شاید مشکل یک گیاه بیماری نباشد و مشکل حشره زدگی داشته باشد که آن موارد در اینجا آورده نشده و باید به بخش آفات گیاه مراجعه شود.

  •  قهوه ای و پوسیده شدن ساقه (پوسیدگی انتهای ساقه)
  •  کپک خاکستری 
  • تغذیه ناکافی
  • زنگ پودری
  • پوسیدگی
  • کپک دودی
  • ویروس
  • کپک سفید
این مقاله ترجمه شده است. اگر در اسامی بیماری ها اشتباهی شده باشد در حین ترجمه اصلاح خواهد شد.
ادامه دارد.
/ 1 نظر / 33 بازدید
نیکی

عالیه. ممنون[گل]